Verklaring gegevensbescherming Dutch Baitfarm BV

Via onze webshops worden gegevensbeschermingsrelevante of persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. – Regenwuermerkkaufen.de
Dutch Baitfarm BV is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en voor welk doel wij deze gebruiken. Wij hopen dat u deze verklaring aandachtig leest. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

1. Voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Concreet voor u betekent dit dat wij de volgende punten belangrijk vinden en ons hier dan ook aan houden:
wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Meer hierover leest u verderop in deze gegevensbeschermingsverklaring;
we beperken de verzameling van persoonsgegevens tot de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken als hiervoor specifieke toestemming nodig is; wij nemen te allen tijde passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en wij eisen dit ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, waar nodig wordt dit vastgelegd in zogenaamde aparte “verwerkersovereenkomsten”;
Wij bieden u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens op elk moment aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u onze webshop gebruikt, ontvangen wij bepaalde gegevens over u. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. De door u direct opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken wij uitsluitend in het kader van de door u gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het betalen van een bestelling.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde doeleinden:​

 • E-mailadres
 • Naam- en adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsinformatie
 • IP-adres

2.1 Registreren

Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit dient u zich voor bepaalde onderdelen van onze webshop te registreren. Na registratie bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij zodat u gebruik kunt maken van onze diensten zonder dat u opnieuw gegevens hoeft te verstrekken, maar wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen in het kader van de contractafwikkeling, zoals de overeengekomen verplichting om de producten te leveren. Van uw bestelling of antwoord op uw vragen..

 • Uw voornaam, eerste letter,
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
Wij geven de voor de registratie en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst of wettelijk verplicht is. Bij vermoeden van fraude of misbruik van onze online winkel kunnen wij worden gevraagd persoonsgegevens vrij te geven aan de bevoegde autoriteiten.

2.2 Afrekeningsopdracht

Als u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om die bestelling te verwerken. Indien dit voor een goede verwerking noodzakelijk is, kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden. Dit doen wij echter alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. U kunt er dan ook op vertrouwen dat deze partijen ook zoals gewenst met uw persoonsgegevens omgaan. Meer hierover vindt u verderop in deze gegevensbeschermingsverklaring.
Naast de gegevens voor een account vragen wij de volgende gegevens:

 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens

 • Datum en tijdstip van bestelling
 • Bestelnummer
 • Bestelnummer
 • Factuurnummer
 • Totale bedragen
 • Leveringsinformatie
 • Bezorgkosten
 • Betalingsinformatie
 • IP-adres

2.3 Gebruik het contactformulier en de nieuwsbrief

Via onze webshop bieden wij u de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u tevens wordt gevraagd gegevens in te vullen zodat wij uw vraag makkelijker kunnen afhandelen. U bepaalt zelf welke gegevens u verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden in de regel binnen 30 dagen verwijderd en overigens bewaard zolang als uit de inhoud van uw bericht blijkt dat dit noodzakelijk is voor een volledige reactie en afhandeling.
Bij het versturen van berichten via de webshop gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief aan om geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten wil red. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. In het kader van een verwerkersovereenkomst wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de database van onze e-mailsoftware.Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld.

2.4 Gegevens opgeslagen en toegankelijk via uw accountdashboard

Ons portaal geeft u toegang tot een beheeromgeving waarin u bijvoorbeeld adresgegevens kunt definiëren, opgeven, wijzigen en theoretisch zelfs anonimiseren.
De volgende gegevens worden in uw account opgeslagen en zijn ook voor u in te zien.

 • Bestellingen inclusief de gegevens die nodig zijn voor de verwerking
 • Facturen inclusief de gegevens die nodig zijn voor de verwerking

U kunt op ieder moment een aanvullend verzoek indienen om gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

3. Reclame

Naast de informatie op onze website kunnen wij u ook informeren over onze nieuwe producten en diensten: per e-mail, sociale media, pushmeldingen, telefoon of andere communicatiemiddelen. Gelukkig: Dit gebeurt alleen als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

4. Publicatie

Standaard worden er geen gegevens gepubliceerd wanneer u onze webshop gebruikt. In dit geval bepaalt u zelf welke informatie u publiceert. Denk bijvoorbeeld aan het liken of volgen van onze social media kanalen.

5. Openbaarmaking aan derden

Wij kunnen onze groepsmaatschappijen en andere partijen opdracht geven uw gegevens te verwerken. Voor zover deze andere partijen gegevens verwerken voor de dienstverlening van {Bedrijfsnaam}, doen zij dit als verwerker en hebben wij met deze partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover deze andere partijen zelf het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepalen, doen zij dit als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een wettelijke basis moeten hebben voor de verwerking van uw gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze partijen. Deze gegevensbeschermingsverklaring is hierop niet van toepassing.

6. Koekjes

In onze webshop worden cookies gebruikt. Wanneer u onze webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wordt uitgelegd waarom en met welk doel wij deze cookies gebruiken. Wij gebruiken zogenaamde functionele en niet-functionele cookies. Voor het gebruik van niet-functionele cookies vragen wij altijd uw toestemming; Als u deze toestemming niet geeft, zullen wij er geen gebruik van maken. Via deze {link} leggen wij het gebruik van cookies verder uit. De functionele cookies kunt u ook uitschakelen in uw browser. Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal functioneert.

7. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Daarnaast hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tenslotte zijn alle IP-adressen van het gemeten dataverkeer door ons geanonimiseerd.

8. Beveiliging

Wij nemen zorgvuldige veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke informatie te beperken. Deze maatregelen maken deel uit van onze processen en worden regelmatig herzien.

9. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Uw gegevens worden vervolgens maximaal één jaar bewaard voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat die langer bewaren vereist (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

10. Websites van derden

In onze winkel vindt u tevens links naar websites van derden of verwijzingen naar ons. Hoewel wij deze relaties zorgvuldig selecteren en monitoren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via deze websites. Deze gegevensbeschermingsverklaring is hierop niet van toepassing.

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

12. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Nadat u bent ingelogd op uw account binnen onze webshops, heeft u toegang tot de bij ons bekende gegevens. U kunt een verzoek indienen om gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

13.Autoriteit Persoonsgegevens

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u graag verder. In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Onze contactgegevens

Dutch Baitfarm.nl

Oude Twentseweg 5

7447SB Hellendoorn

[email protected]